Wisdomtree modifies spot bitcoin etf deposit. Crypto market analysis.